HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE A VÍZSZIVÁRGÁS FOLYAMATOS MEGFIGYELÉSÉVEL

Ez a dokumentum olyan információkat, véleményeket és eredményeket tartalmaz, amit az USA, Európa, Közép kelet és Ausztrália vízügyi társaságai fedtek fel azáltal, hogy megvásárolták a folyamatos vízszivárgás figyelést:

 • A folyamatos figyelések megindoklása
 • A különböző termékek ajánlatának felmérése
 • A megfigyelt terület kiválasztása
 • A telepítés lehetőségei
 • Adatgyűjtés és azok kiértékelése
 • A hamis riasztások kezelése
 • Az üzemi folyamotok változásainak kezelése
 • A megtérülés idejének átszámítása
 • A program bővítésének lehetősége
 • A  vízveszteség folyamatos megfigyelésének előnyei

Az a cél, hogy megosztjuk az ismereteket, tapasztalatokat, üzemeltetési előnyöket és eredményeket a vízveszteség csökkentése érdekében.

1.1. Ábra, A kép rögzíti a vízszivárgás folyamatos figyelésének rendszerét

Bevezetés a folyamatos megfigyelésbe


A vízszivárgás folyamatos figyelése olyan kifejezés, amely a vízgazdálkodás intézményei között az elmúlt öt évben használnak. Az akusztikus érzékelők mágnessel tapadnak a tolózárra, vagy a tűzcsapra. A zajok rögzítése a kora reggeli órákra vannak programozva, amikor legmagasabb a nyomás és legalacsonyabb a háttérzaj. A gondos adatelemzés alapján kiszámítható a szivárgás valószínűsége a zajszint és a konzisztencia segítségével. Ezek az adatok napi szinten a PC-re vagy a web webserverre továbbítódnak SMS vagy GPRS segítségével (a rendszertől függően).  Egyes rendszerek érzékelői modemmel rendelkeznek és mások az átjátszó (repeater) egységeket használják az adatátvitel lehető legalacsonyabb költsége érdekében.  A legtöbb rendszer az adatokat térképen,  az érzékelők színkódjait és eredményeit táblázatban jeleníti meg.  Némely rendszer korrelációs analízist is végez és rámutat a szivárgás pontos helyére. [See Fig. 1.1.]

A tartós monitoring megmagyarázása

Számos érvelés létezik a tartós vízszivárgás mellett és ez valóban egyedi elbíráló feladat a közművek részére.  A következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • A szivárgás időtartamának csökkentése gyakoribb vízszivárgási adatokkal.
 • A kis szivárgások azonosítása, így a javítások irányított és előírt módszerekkel történhetnek, a folyamatos vízszolgáltatás megszakítása nélkül.
 • A kritikus helyek megfigyelése prevenció a repedések ellen, amelyek zavart okozhatnak.
 • Grant vagy kutatási költségvetés experimentálni az új technológiákkal az eddigi optimális működési módszerek bebiztosításával.
 • Vágy a gyors vízveszteség csökkentése. Nem érdekel a DMA vagy várakozni a DMA-ra, a szivárgás észlelése előtt kell végrehajtani.
 • a sótlan víz túl értékes, hogy hulladék legyen.
 • A szivárgások redukálása az új szennyvíztisztító vagy tároló szükséges beruházásainak elhalasztásával.
 • A Környezetvédelmi Ügynökség nem engedi a vízelosztás bővítését, amíg a vízveszteségek nem csökkene

 

Különböző termékkínálatok értékelése

Az akusztikus érzékelők elsősorban a „menet közben” adatgyűjtésre tervezték. Több érzékelő márka létezi, amelyek az adatokat rádióhullám segítségével viszik át a mozgó járműbe. Ez a technológia akkor hatékony, ha az adatokat rendszeresen gyűjtik össze. Ugyanakkor a kezelők munkaciklusainak csökkenésével és az üzemeltetés minőségének növelésével nehéz bebiztosítani, hogy az adatok összegyűjtése elegendő gyakorisággal történjen.  Miután a kutatás területén a növekedési ráta számít, a mérések frekvenciája az alapövezet területén kerül meghatározásra. Általában heti egyszeri vagy negyedévente egyszeri intervallum között mozog.

Az elmúlt években kezdték el a közművekre telepíteni a vízszivárgást figyelő rendszert, amely naponta küldi az adatokat az irodába vagy a weboldalon közli. A rendszer előnye, hogy automatizált és az adatgyűjtésnél nincs szükség személyzetre.  A naponta érkező adatokkal jelentősen növekedett a reakcióidő, s így a működési idő lecsökkent. Ez hozza meg a kívánt hatást a vízveszteségeknél. Másik előnye az automatizált rendszereknek, hogy a rendszer intelligenciájának növelése érdekében önképző algoritmusokat lehet bevezetni. Lehetővé teszi a csendesebb szivárgások megtalálását, és csökkenteni a téves riasztásokat. Az automatizált vízszivárgás rendszerek értékelésénél néhány szempontot kell figyelembe venni:

 • Hangérzékelők vagy korreláló hangérzékelők (loggerek)
 • Egyéni SMS kommunikáció vagy rádiófrekvenciás kommunikáció a GPRS kollektorba
 • Hangérzékelők szemben a hangérzékelők gyakori adatgyűjtéssel

A loggerek rádiót, az utcai lámpákon elhelyezett átjátszókat és a víztornyokon vagy magas épületeken elhelyezett adatgyűjtőket használnak, amelyekkel a GPRS-en keresztül gazdaságosan továbbítják a nagy mennyiségű adatokat. Átlagosan harminc-negyven állomást használnak mindenegyes gyűjtőegységnél, amelynek a kommunikációs költsége csak töredéke az SMS loggerekehez viszonyítva.  Ez a kommunikációs rendszer más információkkal is rendelkezik, mint pl. a korrelációhoz és a frekvencia-elemzéshez szükséges hangfelvételeket.  A telepítés lassúbb és kicsit drágább mint az SMS-loggereknél, de a 80 feljátszó állomásból álló rendszert három-négy nap alatt fel lehet telepíteni. A kezdeti beruházás ennél a rendszernél a szükséges hardverek végett általában magasabb, de a megnövekedett működési hatékonyság egyhamar megdönti a további költségeket.

Az SMS loggereknél SIM kártyára van szükség mindenegyes érzékelőben és beprogramozhatóak napi, heti, havi vagy riasztásnál adatátvitelre. Az SMS loggerek leggyorsabban és legegyszerűbben helyezhetőek el, ideálisak az ideiglenes megfigyeléseknél. Az SMS loggereket nem lehet korrelálni és az adatátvitel mennyisége is korlátozott.  A mindenegyes loggerben elhelyezett  SIM kártyával kapcsolatos költségesek magasak lehetnek, ha ötéves kihelyezést veszünk figyelembe. 

A loggerek rádiót, az utcai lámpákon elhelyezett átjátszókat és a víztornyokon vagy magas épületeken elhelyezett adatgyűjtőket használnak, amelyekkel a GPRS-en keresztül gazdaságosan továbbítják a nagy mennyiségű adatokat. Átlagosan harminc-negyven állomást használnak mindenegyes gyűjtőegységnél, amelynek a kommunikációs költsége csak töredéke az SMS loggerekehez viszonyítva.  Ez a kommunikációs rendszer más információkkal is rendelkezik, mint pl. a korrelációhoz és a frekvencia-elemzéshez szükséges hangfelvételeket.  A telepítés lassúbb és kicsit drágább mint az SMS-loggereknél, de a 80 feljátszó állomásból álló rendszert három-négy nap alatt fel lehet telepíteni. A kezdeti beruházás ennél a rendszernél a szükséges hardverek végett általában magasabb, de a megnövekedett működési hatékonyság egyhamar megdönti a további költségeket.

Az akusztikus loggerek számos téves riasztásokat generáltak a hálózaton hallható állandó hangok végett, és ezeket szivárgásként értékelték ki. A fejlettebb rendszerek a zaj frekvenciáját figyeli, beleértve a zajszintet is, és képesek meghatározni, hogy a zaj mechanikus, elektronikus vagy a reális szivárgásból ered.     

 

 

1.2 Ábra, Képernyő, amely a logger részleteit beleértve a hőmérsékletet ábrázolja
1.3 Ábra, A Wi-Fi hálózathoz kapcsolt adatgyűjtő

A hideg időjárás megnöveli a repedések erősségét. Némely rendszer az elemzésekhez a hőmérsékletet is belekalkulálja.  [ 1.2 ábra] 

1.2 Ábra, Képernyő, amely a logger részleteit mutatja, beleértve a hőmérsékletet is.

A jelenlegi fogyasztó a fejlődést figyelembe véve az adatgyűjtéshez a szélessávú wi-fi hálózatot használja kommunikációhoz. Szükségtelenné válik a GPRS SIM kártya használata s az ezzel kapcsolatos költségek. [Ezt ábrázolja a  1.3. ábra] 

Az elhelyezés zónájának kiválasztása

A vízvezeték-hálózatoknak gyakran egyéni okai vannak az állandó figyelőrendszer elhelyezés zónájának kiválasztásához. A kiértékelés tesztelésénél szükséges az átfolyásmérő és az adatlogger, amely a mérések előtt és közben is rögzíti az adatokat. Ideális hely a tesztelésre akár egy tartály is lehet. Elég nagy ahhoz, hogy legalább egy szivárgást érzékeljünk a rövid tesztelés során és a zónának biztosítva kell lennie, amely lehetővé teszi az átfolyást, amelyet figyelni tudunk. 

A szivárgások zónája gyakran szelektálva van. A rendszeres felmérés ára ezeken a területeken magasabb és a vízveszteség csökkentésének valószínűsége, valamint a teljesítmény növekedésének lehetősége magas. Be kell biztosítani, hogy a minimális éjszakai átfolyás orientációs pont legyen a „Szivárgások zónája” definiálásánál.  Magas ISZI  (Infrastruktúrális Szivárgások Indexe) zónának nem kell, hogy szivárgásai legyenek. 

A vízhálózatok többsége, amelyek nem végeznek „Aktív szivárgás ellenőrzést” nem tudják, hogy a „szivárgások zónája” ténylegesen hol helyezkednek el, és csupán feltételezik, hogy ahol felszínre törés helyén találhatóak. Amennyiben tesztelést kell végezni, javasolt a zóna kijelölése előtt tartályban levő víz mérlegét elvégezni. 

A távoli területeken történő szivárgások helyének meghatározása az utazás végett költséges. A szivárgások állandó megfigyelése ezeken a területeken költségmegtakarítást eredményez azzal, hogy a lokalizáció és a hibaelhárítás végett kevesebbet kell kiutazni.

Lakott területeken a legegyszerűbb a folyamatos figyelőrendszer telepítése. Általában berendezések és tűzcsapok találhatóak, az SMS loggerek részére jó a GSM térerő, és sok utcai lámpa található a rádiós átjátszók telepítéséhez.

Gyakran a belvárosban nehezebb az folyamatos figyelőrendszer telepítése. Magas épületek visszaverik és árnyékolják a kommunikációs hullámokat. Azonban az összetett hálózat és a magas háttérzaj szint végett ez is egy olyan hely, ahol más módszerrel nagyon nehéz hatékony felmérést végezni.

1.4 Ábra, Akusztikus érzékelő elhelyezése oldalról a derékszögű mágnes segítségével
1.5 Ábra, A felszíni tűzcsapokra kifejlesztett akusztikus érzékelő képe
Figur1.6 Ábra, A korreláló zajérzékelő elhelyezése a tűzcsapon acélszíjjale

Telepítések lehetőségei

Nyílások, amelyekben az egyes berendezések találhatóak többnyire sekélyek ahhoz, hogy elférjen a zajérzékelő. Ebben az esetben derékszögű mágneses toldalékot érdemes használni, és tolózár oldalára rögzíteni (1.4 Ábra).  A felszíni tűzcspok esetében nehéz jó helyet találni a zajérzékelők elhelyezéséhez. Az érzékelő alakja ezért más formájú lehet, hogy kevésbe látható legyen, viszont jól rögzíthető.  A lopástól való félelemtől, az álcázás ellenére is a tűzcsapra rögzíthető. Az 1.6 Ábra az akusztikus érzékelőt mutatja, amely rozsdamentes acélból készült hurokkal van ellátva, és így rögzíthető a tűzcsaphoz.  A GSM-szabvány hullámhossz közel 30cm-re van a felső résztől a csúcsig. Ezért az antenna átvitele a földalól az SMS érzékelőre nagy hatással lehet a jel minőségére.  A GSM tornyokon rendszeres karbantartás folyik és így a jel csúcsa néhány centiméterrel elcsúszhat. A nem megfelelő minőségű jel esetén az antennát át kell helyezni.  Gyakran előfordulnak olyan helyek, ahol a föld alóli kommunikációhoz szükséges jel túl gyenge és az érzékelőt más helyre kell áthelyezni. Egyébként kis rés keletkezik a megfigyelt hálózaton.
 

Az átjátszó állomások telepítéséhez „gyakran” engedélyre van szükség, Mindenegyes város saját előírásokkal rendelkezhet. Egyes városokban egyetlen társaság kezeli az összes létesítményt. Más városokban az önkormányzati szerv, vagy magáncég kezeli. Az a cél, hogy amennyire csak lehetséges a lehető legtöbb lehetőség álljon rendelkezésre az átjátszók telepítéséhez 5m-től 15m magasságig. A rádiós átjátszók elhelyezésének tipikus helyeihez tartoznak:

 • Villanyoszlopok
 • Közlekedési jelzőtáblák
 • Hidak, felüljárók
 • Játszóterek megvilágítása
 • Csatornanyílások
 • Víztorony
 • Épületek

Nagyon szokatlan olyan aknákat találni, ahol az érzékelővel nem lehet kommunikálni. Az akna mélysége meghatározza, hogy a jel felfelé vagy kifelé sugároz. Ha jel felfelé bocsátódik ki, akkor a rádiós átjátszót tizenöttől húsz méterig kell telepíteni az érékelőtől. Ha a jel kifelé sugároz, akkor általában a száztól százötven méterig kell elhelyezni az érzékelőktől.

1.7 Ábra, Az adatgyűjtő-egység elhelyezése

Az adatgyűjtő-egység telepítése magas helyeken, mint a víztorony csúcsa és a magas épületek teteje jelentősen csökkenti a szükséges darabok számát. Az adatgyűjtő-egység ilyen tökéletes telepítéssel az egység egészen negyven vagy ötven megfigyelési területre szolgálhat. Ezáltal csökkennek a GSM kommunikációval kapcsolatos beruházási és a folyamatos működési költségek. Az adatgyűjtő-egység az 1.7 ábrán látható, mint egy példa az ideális telepítésről.

Az adatok gyűjtése és ellenőrzése

A sikeres eredmények végett, a szivárgás folyamatos megfigyelése projekt elején a hagyományos célokat kell kitűzni.  Fő szempontok valószínűleg az adatok megbízhatósága és a távolságok alapján történő telepítés, amelyek megakadályozhatják az érzékelők adatainak napi átvitelét. Az ilyen magas célok kitűzése nem lenne reális. Fontos a feltételek és az eszközök gyenge pontjainak meghatározása. A kommunikációs problémák tipikus jelei közé tartoznak: 

 • Az érzékelő és az antenna víz alá került
 • Autó vagy kamion pakol az érzékelő fölött
 • Vastag hótakaró van az érzékelő fölött
 • Hibás SIM kártya
 • Határértékű jelerősség

Ezeket az adatokat érintő-rudas akusztikus lehallgatóval kellene leellenőrizni, amely számértékekben jeleníti meg a minimális zajt az eredményekben levő eltérések alátámasztása végett. A szivárgás zaja néha hangosabb azokban a pontokban, amelyek a szivárgástól távolabb helyezkednek el. Ez akkor fordul elő, ha a javításoknál más anyagot építettek be, vagy hibás térképadatokat adtunk meg.

1.8 Ábra, Az akusztikus érzékelő adattörténete

Az adatok történetének meglehetősen konzisztensnek kellene lennie vagy mintaként kellene szolgálnia. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy hasznos lenne. Ha nem áll rendelkezésre konzisztencia vagy minta,  akkor az adatok megbízhatóságát más naplózott eszközökkel kell ugyanazon a helyen alátámasztani, hogy össze tudjuk hasonlítani az eredményeket.  Az 1.8 ábra a konzisztens adatokat mutatja.

A projekt célja, hogy olyan szivárgástípusra határozzuk meg az adott rendszeren belül a kritériumokat, amilyet elvárunk. Példaként említhetjük „10liter/perc szivárgás meghatározása a fő vezetékcsövön“. A végső távolság az egyik érzékelőtől a másik érzékelőig függ a projekt céljától, nyomástól és a vezeték átmérőjétől, valamint a vezeték anyagától. Ez a távolság 80m-től akár 500m-ig változhat. Az elhelyezések intervalluma megváltoztatja a szükséges érzékelők számát és befolyásolhatja a projekt gazdaságossági életképességét.

A téves riasztások kezelése

Még a legfejlettebb szivárgásfigyelési rendszerek bizonyos pontokban téves riasztást produkálhatnak. Ezért kell odafigyelni az adatok kiértékelésénél, hogy megkülönböztethessük a mechanikus és elektronikus zajokat a szivárgás zajától. Ha az üzemeltető a hiba helyét ott észleli, ahol egyenletes a zajforrás, amely nem a szivárgás zaja, a zajról és annak a helyéről információval kellene szolgálnia. Ily módon lehet a rendszer fejlett, hogy kiküszöböljük a téves riasztást ismételt lehetőségét.

1.9 Ábra, A kép megjeleníti a zajszint magasságát és konzisztenciáját
2.0 Ábra, A kép az akusztikus érzékelőn megjeleníti a detekciót és a frekvencia spektrumot

Fejlettebb érzékelők a frekvencia- és a zajszint elemzésen kívül képesek a téves riasztások előfordulásának számát csökkenteni. Az 1.9 ábrán az érzékelő magas értékű egyenletes zajt észlel, de az adatelemzés után az 1.9. ábrán a szivárgás előfordulásának lehetőségét 1%-ra becsüli meg.

Ha a figyelt zónákban átfolyásmérők vannak telepítve, ezekből a megfigyelt mérési pontokból származó adatokat a hangadatok segítségével keresztesen meg lehet erősíteni. Ezt az átfolyás-megfigyelést bármilyen újabb zóna leállítása nélkül is el lehet végezni.

Az üzemeltetésben elrendelt szabályozások

A változó munkakörülmények végett szükség lesz a működési eljárásokban változásokat hozni.

 • A call centerben bejelentett vízszivárgások a mérnökök és a műszaki igazgatókhoz kellene eljutnia, akik  a rendszerhez hozzáférnek még a személyzet terepre való kiküldése előtt.
 • Információk a loggerek elhelyezésének módjáról és telepítésének térképéről  a személyzetnek a loggerek azonosítására kell szolgálnia.
 • Beszállítók, akik használhatják a tűzcsapokat, tájékoztatva kell lenniük a loggerek elhelyezéséről, úgyhogy emléktárgyként nem vihetik haza, de át sem helyezhetik más helyre.
 • A személyzetnek fel kell lennie világosítva a vízszivárgás-figyelő rendszer rendeltetéséről. Ha a személyzet felelős lesz a szivárgás helyének meghatározásáért, be kell lenniük tanítva az adott feladatra.

A változásokat óvatosan kell végrehajtani, hogy érezzék az alkalmazottak a rendszer nem felváltja, hanem segíti a munkájukat. A jelzőrendszert be kell állítani vagy módosítani a pontos helymeghatározáshoz, a szivárgás ezek nagyságához, a javítás módszeréhez, láthatósághoz, a cső anyagához és átmérőjéhez. Ezeket az információkat az összes szivárgáshoz kellene összegyűjteni és felhasználni a berendezések teljesítményének kiértékelésénél. A szivárgások adatbázisában kellene tárolni és később felhasználni a csövek cseréjénél. Általában a vezeték a javítás után újabb ellenőrzésre kerül,de a szivárgás-figyelés rendszerben ez a lépés kimaradhat.

Milyenek a munkaelőnyök?

A szivárgás-figyelés működéséből származó nyereség függvénye a cégek által meghatározott  napi céloknak. Tipikus működési előnyök közé tartozik:

 • A telephely vízveszteségének csökkentése
 • A vízveszteség keresésével összefüggő munkaidő csökkentése
 • Fokuszálni a vízveszteség keresésére a szivárgás környékén
 • A vízhálózatról szerezett ismeretek növelése
 • Az agyban tudatosítja a szivárgás jelenlétét, amikor még az eset előtt történik meg
 • Csökkenti az éjszakai és a túlóra szükségességét
 • A rejtett szivárgások lokalizálása, amelyek a nap folyamán hallhattalanok vagy elfedik a kisebb szivárgásokat.
 • Minden csepp víz takarékossága beleértve az ügyfelet
 • A javítással kapcsolatos költségek csökkentése időbeli beatvakozálással
 • Jobb kapcsolat kialakítása az ügyféllel

A folyamatos megfigyelő-rendszer munkaelőnyeivel kapcsolatos visszajelzések:

Az akusztikus érzékelő rendszer, amely a szivárgás helyét korrelálja, a szivárgás pontos helyének meghatározásához fontos lépéseket szolgáltat, aminek köszönhetően 98%-ban csökkentettük helymeghatározással kapcsolatos erőfeszítéseket és a költségeket és 1,5 napra csökkentettük szivárgás folyamatát.”- Frank Tantzky, Albstadtwerke Németország.

„Csökkentettük a hibakereső személyzet és a túlórák számát. Segít nekünk a munkaidő csökkentésében és költséghatékonyság megtakarításában” – Névtelennek kívánnak maradni. 

A műszaki fenntartás előnyeink közé tartozik a szivárgás helyének meghatározása, még mielőtt a felszínen látható lenne - Malcolm Hill, South East Water, Austrália.

„Jelentős javulás a szivárgás meghatározásának gyorsasága terén.  A helytelen munkalépések identifikálása a csatlakozókon. Az oktatás és a formális lépések emelik a színvonalat és csökkentik a helytelen eljárásokból kialakult szivárgáshoz vezető tendenciát. A vízvezeték infrastruktúrájának sokkal jobb ismerete – jó és rossz területek.  Az ügyfelek kellemetlen kérdései szintén a szivárgásra irányulnak. A rendszer éppen ezért az ügyfelek elégedettségét is szolgálja, a hozzáadott értékeket nyújt és csökkenti a számlázással kapcsolatos panaszokat.” -   Névtelennek kívánnak maradni, Közép-Keleten.

A megtérési idő kiszámítása

A próbaidő végén vagy a projekt befejeztével szokásos a beruházás megtérítési idejét kiszámolni illetve a megítélni a projekt bővítésével kapcsolatos megtérítési időt. A számítás helyessége főleg a projekt kezdetén és végén mért adatok minősége alapján mutatkozik meg. Ha az ellenőrzött területen még a folyamatos szivárgás-figyelő rendszer telepítése előtt mérések történtek, természetes a növekedés és alapértékként kellene kezelni úgy, hogy a tényleges megtakarítást tükrözze.

A megfontolás közös elemei közé tartoznak:

 • A rendszer megvásárlásának költségei
 • A kommunikáció költségei
 • A telepítés költségei
 • Víztakarékosság (a gyártási költségek és az eladási ár kiszámítása)
 • A szivárgás helyének meghatározására  és azok kijavítására szolgáló munkaerő költségeinek  csökkentése
 • Energia- és széndioxid kibocsátás csökkentése

Néhány kiválasztott karbantartónak és hibakeresőnek a folyamatos szivárgásfigyelő rendszer által megtakarított vízfogyasztással kapcsolatban kérdéseket tettek fel. Következőképpen válaszoltak:

 „Ennek a technológiának köszönhetően továbbra is képesek vagyunk a vízveszteséget standard 0,4l/s tartományban tartanunk 1,5 napos hibaelhárítással, ami lehetővé teszi a vízveszteség csökkentését alacsonyabb szinten, mint ezidáig“ Frank Tantzky, Albstadtwerke, Németország.

„ Annak ellenére, hogy még nem dolgoztuk fel az vízveszteséggel kapcsolatos összes számításokat, sok szivárgást sikerül felfednünk és kijavítanunk. A tömítések most mérve vannak és a folyamatos szivárgás-figyelés rendszer segítségével jobban osztályozható a vízszivárgás nagysága“ Névtelennek kívánnak maradni. Közép-Kelet.

„Akusztikus érzékelők vízszivárgásainkra az egyetlen stratégia és megállapítottuk, hogy a leggyorsabb és leghatékonyabb megoldás a vízveszteség csökkentésére. Most rendeltük meg az egész vízhálózatunk figyelő rendszerét.“  Karl-Heinz Beißwänger, Zweckverband Eislingen, Németország.

„ A sómentes vízzel az egymillió lakossal bíró városunkban, 2000km csővezetékkel és  30% vízveszteséggel egyedüli lehetőségünk  a kétpontos rendszer és 5%-os vízveszteség csökkentés a hálózat gazdaságos ellenőrzésére“ Névtelennek kívánnak maradni. Közép-Kelet.

A program elterjedésének életképessége

Ha azt nézzük, hogy magas a víz általánydíja, magasak a fizetési költségek vagy magas a vízveszteség, választ ad a folyamatos szivárgás-ellenőrző rendszer megtérülésére, viszonylag rövid előrelátás. Európai visszajelzések szerint a megtérülés rövidebb lehet 3 évnél ott, ahol az ún.  „Active Leakage Control (ALC)“ volt praktizálva és 18 hónap a jó ALC berendezéseknél.

A vízszivárgás-figyelő rendszer atraktívabb megoldás lesz az új víztisztítók, gátak és víztárolók kiépítése helyett, ha ezt a befektetést el tudjuk napolni. Száraz évszakokban, vagy olyan országokban, ahol kevés a csapadék a rendszer életképessége még jobban a folyamatos szivárgás-megfigyelő rendszer irányába hajlik.

2.1 Ábra, Hangérzékelő úgy módosítva, hogy az átvitel a vezetékes AMI hálózaton történjen

Két vagy több  folyamatos szivárgás-megfigyelő rendszer kombinációja a vízmű-hálózaton még vonzóbb megoldáshoz vezethet. Több AMI rendszeren működő hangérzékelő gyártót ismerünk, amelyek a szivárgás helyének meghatározására szolgálnak. ( 2.1 ábra, STAR Zonescan az Aclara a Gutermann cégtől)

Végső döntés a folyamatos szivárgás-figyelő rendszer életképességéről többnyire környezeti, politikai és gazdasági tényezőkön alapszik.  A rövid megtérülési idő és a szivárgás helyének megtalálására szánt idő hetekről vagy hónapokról néhány órára vagy napra csökkentése elegendőnek kéne lenni meggyőzni azokat, akik környezettudatosak.

Következtetések

Az összegyűjtött adatok azt mutatják, hogy a folyamatos vízszivárgás-figyelő rendszer több éve ezelőtt valósult meg és már számos műszaki problémák lettek megoldva.

Úgy működési, mint vízveszteségi megtakarítások és más hibaelhárítások állnak rendelkezésre a folyamatos vízszivárgás-ellenőrző rendszernek köszönhetően. Ezek a megtakarítások

 • Szivárgások csökkentése.
 • A felmérésekre kiképzett munkaerő csökkentése
 • A szivárgás helyének meghatározására szánt munkaerő csökkentése.
 • A rejtett szivárgások lokalizálása, amelyeket a karbantartók nem észlelnének.
 • A kisebb szivárgások meglelése és azok kijavítása még mielőtt veszélyessé válnának.
 • Az ügyfelek oldalán történ kisebb tömítési hibák felfedése, a jobb ügyfélkapcsolatok végett.
 • A vízhálózatról és az problémás területeiről szerzett ismeretek bővítése.
 • Gyors és hatékony megoldás a vízveszteség csökkentésére.
 • Az alacsony vízveszteség fenntartása.

Nagy befektetési követelmények állnak rendelkezésre a folyamatos szivárgás-figyelő rendszer telepítésére és azon belüli vízszivárgásokra, amely hasonló vagy olcsóbb, mint a DMA kialakítása. Munka a csővezetékekkel, hálózattervezés és modellezés a DMA rendszer esetén magas költséggel jár és nem szükségeltetik a folyamatos szivárgás megfigyelése.  A víz mérlegét ki lehet egyenlíteni rezervoárok és zónák kialakításával, amelyeket néhány hét alatt ki lehet telepíteni és nem kell két évet várni a DMA felszerelésére. Némely vízügyi hatóságok segítenek a megtérülési időszak kiszámítása kutatásában.

Jó megszokás változtatni a nem kereskedelmi stratégiákat régiók szerint az egyes hálózatokon belül. Az állandó szivárgás ellenőrzés a leggyorsabb eredményeket és a leggyorsabb megtérülést hozza a leginkább érintett területeken, míg a DMA jó megoldást nyújt a kisebb szivárgással bíró zónákban.

Referenciák

 • „Az állandó szivárgás ellenőrzés a leggyorsabb módszer, hogyan csökkentsük Eislingenben a vízveszteséget.“  Karl-Heinz Beißwänger -től / Zweckverband Eislinger Wasserversorgung (esettanulmány ennek ellenére nem tettek közzé)
 • A folyamatos szivárgás-figyelő rendszer működési hatékonysága Frank Tantzky-tól, Műszki hálózati menedzser Albstadtwerke-ből (Elhangzott a vízszivárgásról a a Global Summit-on, 2011 London)